Kong Oscars gt 46 
5017 Bergen

gallerifisk@gmail.com 

facebook.com/gallerifisk

Vil du stille ut på Galleri Fisk? 

SØKNADSFRIST FOR VÅR 2017 ER 30. NOVEMBER 2016 KL. 11.59

Galleri Fisk er styrt av frivillige studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og presenterer arbeid av studenter ved KHiB og andre tilsvarende institusjoner i Norge/Europa. Galleriet har som mål å være KHiBs ansikt utad, og gi innbyggerne i Bergen et innblikk i hva som skjer på institusjonene i dag, innenfor samtidskunst og design. Galleriet holder til i Kong Oscars gate 46.

For å stille ut på Galleri Fisk er det ønskelig at søkeren er student ved en kunsthøgskole, kunstakademi, eller tilsvarende utdanningsinstitusjon.

For å søke separatutstilling: 

- Navn/E-post/Tlf.nr.
- Noen linjer om deg og ditt kunstnerskap ("artist statement" og CV).
- Beskrivelse av utstilling. 
- Bildedokumentasjon(maks 6), gjerne av noe relevant til utstillingen.
- Ønsket utstillingsperiode.

For å søke gruppeutstilling:
Alles navn, samt kontaktinfo til én kontaktperson, i tillegg til det overnevnte.

Søknad sendes som PDF-fil, maks 10 mb til:

gallerifisk@gmail.com 

*Merk mailen "Søknad Galleri Fisk vår 2017".

Søknaden må være mottatt senest 30 november 2016, kl. 11.59.

Ustillingsperioden vil normalt vare i en uke, fra utlevering av nøkler til tilbakelevering av nøkler. Ønske om en annen utstillingsvarighet kan tas opp med galleristyret. Etter utstilling skal lokalet være ryddet, rengjort, hull i veggen skal sparkles og males over og tape/limrester skal fjernes. Nedmontering og rengjøring av gallerilokalet skal være ferdig innen tirsdag etter siste utstillingsdag, slik at det er klart for neste utstiller. Til slutt leveres nøkkelen.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt: gallerifisk@gmail.com

Hilsen fra Galleri Fisk-styret

____________________________________________________________

Do you want to exhibit at Galleri Fisk? 

DEADLINE FOR APPLYING (FOR SPRING 2017) IS 30. NOVEMBER 2016, before midnight.

Volunteers from Bergen Academy of Art and Design (KHiB) run Galleri Fisk -dedicated to the presentation of student-made artworks. We welcome applications from all KHiB students, as well as from students currently studying at similar institutions throughout Norway, Europe and abroad!

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with a good opportunity to present work in a public space. The gallery aims to give the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today. Exhibitions run for a period of one week throughout the academic year. Exhibiting artists are responsible for marketing, installation and clean-up, and must be present during the gallery's opening hours.

We can't pay for travel expenses but maybe your school will support you!

We have money for a modest production support. 

To apply:

- Name/ E-mail/ Telephone.
- Brief artist statement.
- A project description, outlining your proposed exhibition.
- 3 - 6 Images: This can be the work you are proposing to show or other recent work.
- CV (Optional).
- Please indicate your desired exhibition period in the application.

All of the above must be submitted on one PDF file, no larger than 10mb. 

*If you are applying as a duo or group, please indicate the names of all applicants, and whom you wish the contact person to be (include e-mail and phone number)

Please send your application to:

gallerifisk@gmail.com

*Include in the subject line “Application for Galleri Fisk spring 2017”.

Applications must be received by 30. November 2016, before midnight.

Kind regards

Galleri Fisk Team