Kong Oscars gt 46 
5017 Bergen

gallerifisk@gmail.com 

facebook.com/gallerifisk

Opprettet og drevet av studenter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), fungerer Galleri Fisk som en arena for visning av studentarbeider fra både KHiB og lignende institusjoner i både Norge og resten av verden.

Lokalisert i byens sentrum gir galleriet studentene muligheten til å stille ut nye arbeider i et offentlig rom. Galleriets mål er også å gi befolkningen i Bergen et innblikk i hva som skjer på samtidskunst- og designinstitusjonene i dag.


Initiated and run by students at Bergen Academy of Art and Design (KHiB), Galleri Fisk functions as a platform for the presentation of work by students from KHiB and equivalent academies throughout Norway, Europe and abroad.

Located in Bergen's city centre, Galleri Fisk provides students with the opportunity to present new works within a public space. The gallery also aims to offer the population of Bergen a look into what is happening within contemporary art and design institutions today.
Vis større kart